• darkblurbg

"De ervaring voelde heel puur,

het paard bleef net zo lang bij me staan als nodig was."

 

Onder het genot van een kopje koffie of thee, beginnen wij de sessie met een intakegesprek. Hierin bespreken wij onder andere of je een coachvraag hebt. Mocht je deze niet duidelijk hebben, dan is dat ook prima en werken we met wat zich aandient tijdens de sessie.

 

Vervolgens nodig ik jou uit om samen met het paard een activiteit uit te voeren. Dit gebeurt altijd op de grond, naast het paard en nooit op het paard en je hoeft geen ervaring met paarden te hebben.

Tijdens de activiteit observeer ik jullie en samen reflecteren we wat je hebt mogen ervaren. 

Gedurende het hele proces bestaat er geen goed of fout en mag alles wat zich aandient er zijn. 

Alles wat in de coachsessie naar boven komt zal door mij professioneel en vertrouwelijk behandeld worden.

 

Mocht er tijd en behoefte aan zijn, dan krijg je daarna de kans om met de nieuwe inzichten te experimenteren. Door bijvoorbeeld de activiteit nogmaals uit te voeren. Je mag er ook voor kiezen om het experimenteren in de volgende sessie te doen. Na de afronding van de sessie krijg je de tijd om afscheid te nemen van de paarden zodat je weer rustig kan terugkeren naar de orde van de dag.

Een eventuele volgende sessie plannen we in overleg in. In principe hanteer ik twee weken tussen iedere sessie. 

 

Duur; De sessie duurt minimaal 1 en maximaal 2 uur en vindt grotendeels buiten plaats. Trek daarom kleding aan passend bij het seizoen en draag stevige en dichte schoenen. 

 

Kosten 

 Contact