• darkblurbg
  Coachen met paarden

Better Grade

Voor wie

 

-Zit je in een verandering in je leven of sta je voor een grote keuze, ervaar je chaos en is de rust ver te zoeken. 

-Je weet dat de verandering je uiteindelijk iets goeds gaat brengen, maar je hebt begeleiding nodig op deze reis.

-Durf jij naar jezelf te kijken, pijnen onder ogen te zien en met jezelf aan de slag te gaan. 

-De antwoorden niet meer bij anderen of buiten jezelf te zoeken maar echt de weg naar binnen te gaan.

-Ben jij, of denk je dat je hoogsensitief bent.

 

Wat kan paardencoaching voor je doen

 

 • Van denken naar voelen
 • Meer inzicht in je handelen en emoties
 • Niet blijven hangen, maar zoeken naar oplossingen
 • Authenticiteit
 • Ontdekken wie (en wat) je bent
 • Inzicht in (on)bewuste patronen
 • Stilte en puur bewustzijn
 • Bewust aanwezig zijn
 • Meer helderheid naar waar je naar op zoek bent
 • Vanuit je gevoel en ware zelf te leven in elk moment
 • Je eigen ruimte innemen en grenzen voelen
 • Hoe je deze inzichten kunt vertalen in je dagelijkse leven

Paardencoaching en HSP

 

Hoogsensitief zijn, ook wel aangeduid als hsp (High sensitive person) betekent dat je bovenmatig gevoelig bent voor omgevingsprikkels en komt bij ongeveer 20% van de mensen voor. Een hsp’er heeft een bovengemiddeld gevoelig zenuwstelsel waardoor prikkels en informatie veel heftiger binnen komen dan bij een matig gevoelig mens. Het is niet zo dat ons zenuwstelsel beter werkt, maar we verwerken de binnengekomen informatie veel uitgebreider. In de praktijk kan dat betekenen dat er vaak veel te veel informatie tegelijk binnenkomt en we daar compleet van over lopen. 

Ook zijn hsp’ers vaak sterk intuïtief ontwikkeld. Intuïtie is je innerlijke wijsheid, het is een vorm van direct weten, zonder dat dit beredeneerd is. En leidt tot (soms) onbegrijpelijke keuzes maar passend bij wie jij bent en wat mogelijk is voor jouw unieke persoon.

Hoe ga je daar mee om en hoe zorg je dat je kunt functioneren in een wereld vol prikkels. 

Coachen met paarden helpt om in balans en in het hier en nu te blijven. Wanneer je bewust aanwezig bent in het hier en nu heb je ook beter contact met je lichaam en is je hoofd rustiger. Paarden leven alleen maar in het hier en nu en vragen van jou dat ook te doen. Ook voelen ze het feilloos aan als je het lastig vind om je eigen ruimte innemen en grenzen aan te geven. Paarden zullen je keer op keer, oprecht en zonder oordeel de kans geven om het opnieuw te proberen en te ervaren.

 

Waarom paarden

 

Van nature zijn paarden prooidieren en daarom vluchtdieren en leven in kudde verband. Ze zijn hierdoor continue alert of er veiligheid is voor het geheel van de kudde. Hoe gezonder en sterker de kudde, hoe veiliger ze zijn. Dus als er ergens een conflict is in de kudde, zullen paarden harmonisatie gedrag vertonen om zo de balans en de veiligheid voor de kudde in zijn geheel te herstellen. 

Dit gedrag komt naar voren op het moment dat wij als mens een kudde vormen met het paard. Als er ergens in jou een conflict zit of disbalans is, voelt het paard dit feilloos aan en reageert direct. Paarden leven in het nu, op het moment dat er harmonie ontstaat in jou, zal de kudde, het paard, ook weer direct reageren op de herstelde balans. 

Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden. Dit creëert emotionele veiligheid, zodat het makkelijker is om je open op te stellen voor zelfonderzoek.

Daarnaast is het zo dat paarden een aantoonbaar positief fysiek effect hebben op de mens. Je wordt kalmer, je hartslag wordt lager en het oxytocine niveau, het gelukshormoon, gaat omhoog en daarbij verlaagd je cortisolniveau, het stresshormoon. Dus alleen al in de nabijheid van paarden zijn, kan een helend effect hebben.

 

De methode

 

Paardencoaching of ook wel Equine assisted coaching, is een ervarings- en oplossings- gerichte coach methode met behulp van paarden. Coachee, coach en paard werken daarbij samen met als doel dat de coachee zichzelf leert kennen en antwoorden vind in zichzelf. 

Equine assisted coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van gelijkwaardigheid en gaat uit van het vermogen van de coachee om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen ontwikkelingsproces. 

Als coach faciliteer ik jouw proces door een activiteit met het paard aan te bieden, een veilige omgeving te waarborgen en te reflecteren op wat er gebeurt en ervaren wordt. 

We gaan proberen om van de onmogelijkheden naar mogelijkheden te gaan en stap voor stap, op zoek te gaan naar oplossingen. 

Door een activiteit of ontmoeting met een paard, kunnen we in een emotioneel veilige omgeving, onderzoeken, experimenteren en nieuw gedrag uitproberen, en ervaren hoe dat voor jouzelf en voor de ander (het paard) is.

 

Het paard is daarin altijd zichzelf en in het hier en nu, een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander en zal reageren op wat er gebeurt. 

Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan

de orde; non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid,

 samenwerking, relaties en vertrouwen. In het uitvoeren van activiteiten met paarden tijdens de coachsessies ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen of labels voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. 

 

Contact