• darkblurbg

"Daar in de stilte bij de paarden, viel alles op zijn plek"

 

Paardencoaching of ook wel Equine assisted coaching, is een ervarings- en oplossings- gerichte coach methode met behulp van paarden. Coachee, coach en paard werken daarbij samen met als doel dat de coachee zichzelf leert kennen en antwoorden vind in zichzelf. 

Equine assisted coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van gelijkwaardigheid en gaat uit van het vermogen van de coachee om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen ontwikkelingsproces. 

Als coach faciliteer ik jouw proces door een activiteit met het paard aan te bieden, een veilige omgeving te waarborgen en te reflecteren op wat er gebeurt en ervaren wordt. 

We gaan proberen om van de onmogelijkheden naar mogelijkheden te gaan en stap voor stap, op zoek te gaan naar oplossingen. 

Door een activiteit of ontmoeting met een paard, kunnen we in een emotioneel veilige omgeving, onderzoeken, experimenteren en nieuw gedrag uitproberen, en ervaren hoe dat voor jouzelf en voor de ander (het paard) is.

 

Het paard is daarin altijd zichzelf en in het hier en nu, een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander en zal reageren op wat er gebeurt. 

Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde; non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. In het uitvoeren van activiteiten met paarden tijdens de coachsessies ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen of labels voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. 

 

Daarnaast is het zo dat paarden een aantoonbaar positief fysiek effect hebben op de mens. Je wordt kalmer, je hartslag wordt lager en het oxytocine niveau, het gelukshormoon, gaat omhoog en daarbij verlaagd je cortisolniveau, het stresshormoon. Dus alleen al in de nabijheid van paarden zijn, kan al een helend effect hebben.

 

Contact