• darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene Voorwaarden

Bij reservering van en deelname aan een les, coaching, training, cursus, workshop of ander evenement verklaart de deelnemer/klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen. 
Deze voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website. Tanja Wisse gaat ervan uit dat elke deelnemer deze heeft gelezen en heeft goedgekeurd. Heb je naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact op. 

Les en training
De duur van een les of training is te vinden op de website van Tanja Wisse en wordt van te voren besproken. 
Een les is een variabele mix van theorie, praktijk, evaluatie en 'huiswerk'. 
Alles wordt afgestemd op wat paard en mens op dat moment aankunnen. 

Veiligheid
Bij het onderdeel rijden is het dragen van een veiligheidscap verplicht, hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. 
Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen, deelname aan activiteiten van Tanja Wisse is dan ook geheel voor eigen risico. Deelnemers dienen aanwijzingen en instructies op te volgen ter bevordering van de veiligheid en het plezier van de deelnemers en medewerkers.

Paard
Het paard waarmee de les, training of andere activiteit van Tanja Wisse, wordt gevolgd dient goed geënt/ontwormd te zijn en vrij van besmettelijke ziekten. Dit geldt tevens voor de stal waar het paard staat.

Tarieven
De huidige tarieven van lessen, trainingen, of andere activiteit van Tanja Wisse, zijn te vinden op de website. 
Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief reiskosten. Tariefwijzigingen voorbehouden. 

Betaling 
Betaling dient contant en gepast op de dag dat de les of training plaats vindt. Het is ook mogelijk dat Tanja Wisse de klant ter plaatse een betaalverzoek stuurt door middel van Tikkie. Het is ook mogelijk om een rekening te ontvangen, geef dit voor de les of training aan.

Slecht weer
Let op: in principe gaat de les, training altijd door, ook in geval van slecht/warm weer, natte bak etc. 
Alleen bij echt extreme weersomstandigheden waarbij het niet veilig is om met de auto de weg op te gaan (hevige storm, onweer etc) kan in overleg worden besloten om de les te verplaatsen. Zie verder de annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden 
Afzeggen is nooit leuk, dat geldt voor alle partijen. 
Bij annulering binnen 48-24 uur wordt 50% van de les in rekening gebracht. 
Bij annulering binnen 24 uur is Tanja Wisse genoodzaakt de volledige les in rekening te brengen, ook wanneer er sprake is van overmacht. Afzeggen kan telefonisch, per mail of sms/whatsapp. Het is natuurlijk altijd mogelijk om een vervanger aan te melden voor uw les.

Annulering door Tanja Wisse 
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat ik niet in staat ben onze les afspraak na te komen.
Tanja Wisse behoudt zich het recht voor een les, training of andere activiteit van Tanja Wisse, te annuleren wegens ziekte, onvoldoende deelnemers of overmacht. Reeds betaald inschrijfgeld wordt uiteraard teruggestort.
Tanja Wisse doet haar uiterste best om zo snel mogelijk een vervangende afspraak in te plannen.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een activiteit van Tanja Wisse is geheel voor eigen risico. 
Tanja Wisse is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die optreden voor, na of tijdens activiteiten van Tanja Wisse. Ruiters, begeleiders en paarden dienen WA-verzekerd te zijn.