Een artikel over blaadjes, liefdevol loslaten en groei.